• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Retningslinjer

Skjemautfylling

Kultur - Nannestad kommunes stipend til lovende utøvere

Retningslinjer

§ 11 Nannestad kommunes stipend til lovende utøvere

a) Formålet med stipendet er å stimulere lovende utøvere innenfor det utvidede kulturbegrep til ytterligere utvikling og interesse.

b) Stipendet tildeles kandidater i aldersgruppen 15 til og med 25 år, og kan kun tildeles én gang per mottaker.

c) Stipend kan tildeles enkeltpersoner som har bopel i kommunen, og nyttes til gjennomføring av særlige kulturarbeidsoppgaver, utdanning, dekke utstyrsbehov eller kompetanseheving innen kulturfeltet.

d) Det kan tildeles ett stipend à kr 10.000,- pr. år.

e) Begrunnede forslag på kandidater må være sendt Nannestad kommune innen 1. april.

f) Oppvekst og kulturutvalget foretar tildeling av kulturstipend.

Retningslinjer for tilskudd til idretts- og kulturformål


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(63ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 4ms)
(79ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(79ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(94ms) SkjemaService: Steg 'Retningslinjer' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(126ms) SkjemaService: Steg 'Innsender' generert (målt tidsbruk: 27ms)
(126ms) SkjemaService: Steg 'Forslag___begrunnelse' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(126ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 27ms)
(126ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 53ms)
(142ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(142ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 141 kontroller gjennomgått
(142ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(142ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(142ms) skjemaRefId: 0
(142ms) ReferanseId: 0
(142ms) _brukerService.Bruker.Id: 54775
(142ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(158ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(174ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(174ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (27 objekttrær) - OK
(174ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(174ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(174ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 37ms)
ScriptEvent
(174ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(174ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(174ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(174ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(174ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(174ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(174ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(300ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(300ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader