• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Helse - søknad om helse- og omsorgstjenester

Informasjon

Generell informasjon

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Tjenesten gis etter individuelle behov. Kommunen skal blant ha tilbud om:
•Helsetjenester i hjemmet, for eksempel hjemmesykepleie
•Personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt
•Plass i institusjon, herunder sykehjem
•Avlastningstiltak for barn og voksne
•Omsorgsstønad til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid
•Brukerstyrt personlig assistanse
•Fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering og habilitering

Økonomi

For noen tjenester må bruker betale en egenandel eller et vederlag. Helse- og omsorgstjenestn innhenter nødvendige opplysninger for beregning av egenandel eller vederlag. Hva bruker må betale vil gå fram av vedtaket.

Informasjon om saksbehandlingen

Opplysningene i søknaden, med eventuelle vedlegg, vil ligge til grunn for behandling av søknaden. Kommuen vil, etter mottatt søknad, kontakte deg for å utrede saken.

Opplysningene du gi behandles fortrolig.

Du har rett til innsyn i saksdokumentene, rett til å få tilføyd mangler, og få slettet feil.


Journal

I følge pasientjournalforskriften, skal det opprettes en journal for hver pasient. Du kan ikke reservere deg mot at en slik journal oppretts, men du kan be om at enkelte ansatte ikke gis tilgang til din journal.

Søker du om, eller mottar helse- og omsorgstjenester i din kommune, så blir det registrert opplysninger om deg og ditt behov for hjelp. Noen av opplysningene blir registrert etter en egen standard (IPLOS) og sendt til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Ditt navn og adresse blir ikke registrert i KPR. Ditt fødselsnummer oppbevares kryptert og adskilt fra dine helseopplysninger.

Samtykke

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader