• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Startside

Skjemautfylling

Miljørettet helsevern - Lokaler til frisør, hudpleie, tatovering, hulltaking - melding/søknad om godkjenning

Startside

Informasjon

Lokaler som skal benyttes til hulltaking- og tatoveringsvirksomhet skal godkjennes ved at det sendes søknad til Miljørettet helsevern Øvre Romerike som vil komme på befaring før oppstart av virksomhet.

Frisør- og hudpleievirksomhet som utfører hulltaking i form av "hull i ørene" er å regnes som hulltakingsvirksomhet og må godkjennes.

Ved skifte av eier eller ved større ominnredninger av lokalene skal det søkes og godkjennes på nytt.

Tatoverings- og hulltakingsvirksomheter skal drives på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Med hygiene menes blant annet renhold av lokaler og gjenstander, god ventilasjon og rutine for smittevern i forbindelse med utøvelsen.

Dersom det avdekkes forhold som gjør at forskriftens krav til helsemessig forsvarlig drift ikke etterleves, kan kommunen, før oppstart eller endring, gi pålegg om retting, stansing og eventuelt ilegge tvangsmulkt, jfr. Forskrift om hygienekrav for frisørvirksomheter m.v § 8 og jfr. Folkehelseloven §§13-16.

Forskrift hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Folkehelseloven

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(46ms) SkjemaService: Steg 'Startside' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Virksomheten' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Soknad' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Renhold_og_hygiene' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Lokaler' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Utstyr_og_rutiner' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Utovelse' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Internkontroll' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Dokumentasjon_og_tillegg' generert (målt tidsbruk: 13ms)
(62ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 14ms)
(62ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 14ms)
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(62ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 354 kontroller gjennomgått
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(62ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(62ms) skjemaRefId: 0
(62ms) ReferanseId: 0
(62ms) _brukerService.Bruker.Id: 41487
(62ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(84ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(84ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(84ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (8 objekttrær) - OK
(84ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(84ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(84ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 27ms)
ScriptEvent
(177ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(177ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader