• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Miljørettet helsevern - Samtykke til planer for lokaler og uteområder til barnehager og skoler - trinn 1 - søknad

Informasjon

Søknad om samtykke til planer for lokaler og uteområder til barnehager og skoler ettter § 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - trinn 1.

  • Fylles ut av tiltakshaver, ved prosjektansvarlig, gjerne i samråd med virksomhetsleder.
  • Sendes godkjenningsmyndigheten så tidlig som praktisk mulig, gjerne samtidig med innsending av rammesøkned til byggesaken.
  • Forskriftens veileder skal benyttes ved utfylling av skjema. Se helsedirektoratet.no eller nemfo.no

Spørsmål vedrørende søknadsskjema og godkjenningsprosessen kan rettes til Miljørettet helsevern Øvre Romerike, tlf 66105000

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(46ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Om_soker' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Soknad' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Dokumentasjon' generert (målt tidsbruk: 13ms)
(62ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 14ms)
(62ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 14ms)
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(62ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 268 kontroller gjennomgått
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(78ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(78ms) skjemaRefId: 0
(78ms) ReferanseId: 0
(78ms) _brukerService.Bruker.Id: 41516
(78ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(78ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(95ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(95ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (30 objekttrær) - OK
(95ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(95ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(95ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 27ms)
ScriptEvent
(237ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader