• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Påslipp/utslippstillatelse av olje- og/eller fettholdig avløpsvann - søknad

Informasjon

Informasjon

I henhold til forurensingsloven § 24 er kommunene ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsanlegg som eies av kommunen. Dette ansvaret gir også kommuen rett til å stille nødvendige krav til påslipp fra virksomheter til de kommunale avløsanleggene.

Med hjemmel i forurensingsloven § 15 har Nannestad kommune utarbeidet forskrift "Forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune". Krav til avløpsvann fra virksomheter enn det som omfattes av kommunens forskrift, skal følge krav i forurensningsloven § 15A.

Slike krav kan stilles selv om forurensingsmyndighetene, og Fylkesmannen, har stilt lempeligere krav. Strengere krav kan være nædvendige for beskyttelse av avløpsanleggene, slamkvaliteten og for overholdelse av kommunens egen utslippstillatelse.

Alt forurenset prosessavløpsvann og virksomhetens sanitæravløpsvann skal ledes til kommunens spillvannsnett. Rent kjølevann skal ledes til overvannsnettet, og dette vannet skal ikke inneholde skadelige stoffer. Med skadelige stoffer menes også uønsket høy temperatur.

Nyttige lenker:

Forurensingsloven

Forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader