• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Opplysninger om søker

Skjemautfylling

Miljørettet helsevern - Støygrenser ved bygg-/anleggsvirksomhet - søknad om overskridelse

Opplysninger om søker

Informasjon og opplysninger om søker

Å drive bygge- og anleggsaktivitet kan gi støybelasninger for omgivelsene. Dette gjelder spesielt for grunnarbeid og nattarbeid ved boliger.

Miljøverndepartementet har fastsatt grenseverdier for støy fra bygge- og anleggsaktivitet (T-1442 kapittel 4). Skal du utføre arbeid som overskrider grenseverdiene for bygg og anleggsstøy i T-1442, må du søke kommunene om tillatelse.


Søkers rolle
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(159ms) SkjemaService: Steg 'Opplysninger_om_soker' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(159ms) SkjemaService: Steg 'Entreprenor' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(190ms) SkjemaService: Steg 'Anleggsprjosjektet_og_om' generert (målt tidsbruk: 29ms)
(207ms) SkjemaService: Steg 'Soknaden_gjelder' generert (målt tidsbruk: 23ms)
(207ms) SkjemaService: Steg 'Opplysninger_om_stoy' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(207ms) SkjemaService: Steg 'Dokumentasjon' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(207ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 54ms)
(207ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 54ms)
(222ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(222ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 417 kontroller gjennomgått
(222ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(222ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(222ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (15 objekttrær) - OK
(222ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(222ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(222ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 3ms)
ScriptEvent
(317ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(317ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(317ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(317ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(317ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Overskridelsen_vil_vare_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
Vennligst vent...

Loader