• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Kultur - Søknad om driftstilskudd/grunnstønad for lag og foreninger

Retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til idretts- og kulturformål

§ 5 Driftstilskudd

a) Driftstilskudd tildeles kun organisasjoner som har aktivitet for, av eller med barn og unge under 20 år. Tilskuddet utbetales etter søknad innsendt til fastsatt tidsfrist, vedlagt siste års godkjente regnskap og årsberetning. Tilskuddet er øremerket den daglige driften av organisasjonen.

b) I søknaden må det gis opplysninger om: Medlemstall, antall medlemmer over og under 20 år, aktivitetsomfang, økonomi, leie av hus eller anlegg, alderssammensetning, instruktørutgifter o.l.

c) Foreningen må ha eksistert i minst ett år, og ha minimum 10 medlemmer. Foreningen må ha minimum 10 samlinger/aktiviteter pr. år.

d) Søknadsfrist idrett: 15. mai. Øvrige foreninger: 1. aprilHjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader