• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Reningslinjer

Skjemautfylling

Kultur - Søknad om aktivitetstilskudd

Reningslinjer

§8 Aktivitetstilskudd

Aktivitetstilskudd kan gis til konkrete tiltak som organisasjonene forestår eller som enkeltpersoner ved særskilte tilfeller kan søke om. Lukkede arrangementer kan påregne mindre tilskudd enn åpne arrangementer. Med konkrete tiltak forstås:

a) Møter/kurs, konferanser, informasjonskampanjer, stevner, kulturkvelder, arrangementer, utstillinger o.l. Søknaden må inneholde informasjon om tiltakets art; antall deltakere og spesifiserte kostnader. I forbindelse med kurs kan deltakertilskudd gis samlet for flere personer i organisasjonen eller til enkeltpersoner som representerer sin organisasjon ved større nasjonale eller nordiske stevner, leirer, møter eller kongresser.

b) Søknad om tilskudd fremmes vanligvis etter at tiltaket/arrangementet er avsluttet. Med søknaden skal følge rapport og regnskapsutdrag.

c) Det gis imidlertid mulighet for å søke om forhåndstilsagn/underskuddsgaranti, spesielt ved tiltak av større økonomisk omfang. Søknaden må da inneholde opplysninger om tiltakets art; antatt deltakerantall; kostnadsoverslag og finansieringsplan. Tilskudd utbetales på bakgrunn av rapport og regnskapsutdrag.

d) Søknad om aktivitetstilskudd skal fremmes i det året tiltaket er gjennomført, og senest 15. november for å bli behandlet inneværende år.

Retningslinjer for tilskudd til idretts- og kulturformål

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(110ms) SkjemaService: Steg 'Reningslinjer' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(168ms) SkjemaService: Steg 'Om_aktiviteten' generert (målt tidsbruk: 53ms)
(174ms) SkjemaService: Steg 'Ansvarlig_for_aktivitete' generert (målt tidsbruk: 19ms)
(190ms) SkjemaService: Steg 'Budsjett' generert (målt tidsbruk: 8ms)
(190ms) SkjemaService: Steg 'Bekreftelse' generert (målt tidsbruk: 6ms)
(228ms) SkjemaService: Steg 'Dokumentasjon' generert (målt tidsbruk: 25ms)
(228ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 113ms)
(228ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 153ms)
(237ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(237ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 432 kontroller gjennomgått
(237ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(237ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(237ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (44 objekttrær) - OK
(237ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(237ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=( Honorar_lonn_+ Reise_opphold_+ Utstyr__leie_transport_r+ Honorar_lonn_teknisk_per+ Scenografi_kostymer__rek+ Andre_utgifte..") på ["Sum_utgifter2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(237ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Sum_utgifter2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(237ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Budsjetterte_utgifter.Sum_utgifter2") på ["Sum_utgifter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(237ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Sum_utgifter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(237ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Sum_utgifter-Sum_inntekter>0) { =Sum_utgifter-Sum_inntekter; };else{ =0; }") på ["Sum_det_sokes_stotte_om"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(237ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Sum_utgifter-Sum_inntekter>0) { =Sum_utgifter-Sum_inntekter; };else{ =0; }") på ["Sum_det_sokes_stotte_om"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(237ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Billettinntekter+ Sponsorinntekter+ Gaver+ Andre_inntekter_tilskudd") på ["Sum_inntekter2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(237ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Sum_inntekter2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(237ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Budsjetterte_inntekter.Sum_inntekter2") på ["Sum_inntekter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(237ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Sum_inntekter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(237ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Sum_utgifter-Sum_inntekter>0) { =Sum_utgifter-Sum_inntekter; };else{ =0; }") på ["Sum_det_sokes_stotte_om"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(237ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Sum_utgifter-Sum_inntekter>0) { =Sum_utgifter-Sum_inntekter; };else{ =0; }") på ["Sum_det_sokes_stotte_om"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(237ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Budsjetterte_utgifter.Sum_utgifter2") på ["Sum_utgifter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(237ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Budsjetterte_inntekter.Sum_inntekter2") på ["Sum_inntekter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(237ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Sum_utgifter-Sum_inntekter>0) { =Sum_utgifter-Sum_inntekter; };else{ =0; }") på ["Sum_det_sokes_stotte_om"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(237ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(237ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 4ms)
ScriptEvent
(237ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Sum_utgifter2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(237ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Sum_utgifter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(237ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Sum_det_sokes_stotte_om"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(237ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Sum_inntekter2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(237ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Sum_inntekter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(370ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Type_aktivitet"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(370ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(370ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(370ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(370ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader