• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Søker

Skjemautfylling

Fritid - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag

Søker

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt. Etter søknad kan kommunen gi tillatelser til motorferdsel for bestemte formål. 

Snøscootere: preparereing av skispor for allmennheten og konkurranser - når det foretas av kommuner, hjelpekorps eller idrettslag - er tillatt.

Barmarkskjøring: Transport av jaktutbytte fra storvilt er tillatt, det er også all nyttekjøring knyttet til skogsdrift. 

Vann og vassdrag: ferdsel med motorbåter er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer etter større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.

Kommunene kan ha egne lokale forskrifter for motorferdsel på vassdrag: Forskrift for bruk av vannscooter i Nannestad.

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Leiekjøring
Søker
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(64ms) SkjemaService: Steg 'Soker2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(64ms) SkjemaService: Steg 'Sjaforer' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(64ms) SkjemaService: Steg 'Kjoretoy2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(111ms) SkjemaService: Steg 'Tidsrom_og_sted' generert (målt tidsbruk: 37ms)
(112ms) SkjemaService: Steg 'Leiekjoring2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(112ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 6ms)
(112ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 45ms)
(112ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 45ms)
(143ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(143ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 418 kontroller gjennomgått
(143ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(143ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(143ms) skjemaRefId: 0
(143ms) ReferanseId: 0
(143ms) _brukerService.Bruker.Id: 41484
(143ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(143ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(159ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(159ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (20 objekttrær) - OK
(159ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(159ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(159ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(159ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(159ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 28ms)
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soker2.Privatperson2.synlig] = "False"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soker2.Foretak_organisasjon2.synlig] = "False"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soker2.Kontaktperson.synlig] = "False"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sjaforer.Liste_over_sjaforer.synlig] = "False"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kjoretoy2.Kjoretoy.Kjoretoytype.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kjoretoy2.Kjoretoy.Kjoretoytype.B.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kjoretoy2.Kjoretoy.Kjoretoytype.E.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kjoretoy2.Kjoretoy.Kjoretoytype.F.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kjoretoy2.Kjoretoy.Kjoretoytype.G.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kjoretoy2.Kjoretoy.Kjoretoytype.H.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kjoretoy2.Kjoretoy.Kjoretoytype.M.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kjoretoy2.Kjoretoy.Kjoretoytype.S.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kjoretoy2.Kjoretoy.Kjoretoytype.S.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kjoretoy2.Kjoretoy.Kjoretoytype.A.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kjoretoy2.Kjoretoy.Type_batmotor.Elektrisk.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kjoretoy2.Kjoretoy.Type_batmotor.Forbrenningsmotor.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kjoretoy2.Kjoretoy.Eventuelt_tilleggsutstyr.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kjoretoy2.Kjoretoy.Eventuelt_tilleggsutstyr.For_vedkjoring.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kjoretoy2.Kjoretoy.Eventuelt_tilleggsutstyr.Kjelke.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kjoretoy2.Kjoretoy.Eventuelt_tilleggsutstyr.Annet.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kjoretoy2.Kjoretoy.Registreringsnummer.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kjoretoy2.Kjoretoy.Kjoretoy.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Stad.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Stad.Det_sokes_om_kjoring_pa.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Stad.Det_sokes_om_kjoring_pa.Barmark_apent_vann.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Stad.Det_sokes_om_kjoring_pa.Snodekt_mark_islagt_vann.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Stad.Det_sokes_om_kjoring_pa.Begge_deler.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Stad.Narmere_beskrivelse_av_o.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Stad.Andre_opplysninger_som_k.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Grunneiere.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Grunneiere.Informasjon4.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Grunneiere.Rad4.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Grunneiere.Rad4.Fornavn4.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Grunneiere.Rad4.Etternavn3.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Grunneiere.Grunneiere.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Tidsrom_for_kjoring.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Tidsrom_for_kjoring.Informasjon5.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Tidsrom_for_kjoring.Fra_til_dato.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Tidsrom_for_kjoring.Fra_til_dato.Fra.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Tidsrom_for_kjoring.Fra_til_dato.Til.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Tidsrom_for_kjoring.Antall_turer_denne_perio.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Tidsrom_for_kjoring.Antall_ar.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tidsrom_og_sted.Tidsrom_for_kjoring.Tidsrom_for_kjoring.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leiekjoring2.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leiekjoring2.Leiekjoring3.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leiekjoring2.Leiekjoring3.Det_sokes_om_tillatelse_.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leiekjoring2.Leiekjoring3.Det_sokes_om_tillatelse_.Kjoring_for_funksjonshem.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leiekjoring2.Leiekjoring3.Det_sokes_om_tillatelse_.Transport_mellom_bilvei_.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leiekjoring2.Leiekjoring3.Det_sokes_om_tillatelse_.Transport_for_massemedia.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leiekjoring2.Leiekjoring3.Det_sokes_om_tillatelse_.Transport_av_ved.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leiekjoring2.Leiekjoring3.Det_sokes_om_tillatelse_.Transport_ved_andre_sarl.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leiekjoring2.Leiekjoring3.Det_sokes_om_tillatelse_.Tilsyn_med_privat_hytte_.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg.Informasjon2.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg.Vedlegg2.synlig] = "True"
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(254ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
ScriptEvent
(159ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(159ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(254ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(254ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(254ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(254ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kjoretoytype"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "-- Vennligst velg")
Vennligst vent...

Loader