• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Søknaden gjelder

Skjemautfylling

SFO - redusert foreldrebetaling - søknad

Søknaden gjelder

Du skal ikke betale mer enn seks prosent av husstandens totale årsinntekt for en fulltids SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. til og med 4. trinn.

For søknader sendt før 1. august gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Søker du etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Ny søknad må sendes for hvert skoleår, med ny dokumentasjon for inntekt.

Beregningsgrunnlaget er husstandens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Når foreldre ikke bor sammen, er beregningsgrunnlaget inntekten i husstanden til forelderen med samme folkeregistrerte adresse som barnet. Dvs. inntekten til ektefelle/ samboer/ reg. partner skal også regnes med, selv om denne ikke er forelder til barnet.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(570ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 55ms)
(1046ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 39ms)
(1141ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 80ms)
(1203ms) SkjemaService: Steg 'Soknaden_gjelder' generert (målt tidsbruk: 14ms)
(1315ms) SkjemaService: Steg 'Foreldre_husstand' generert (målt tidsbruk: 110ms)
(1346ms) SkjemaService: Steg 'Barn' generert (målt tidsbruk: 23ms)
(1393ms) SkjemaService: Steg 'Dokumentasjon' generert (målt tidsbruk: 43ms)
(1393ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 201ms)
(1393ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 247ms)
(1488ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(1504ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 266 kontroller gjennomgått
(1504ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(1552ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(1759ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (28 objekttrær) - OK
(1759ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(1774ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornavn_og_ev__mellomnav"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1790ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(1790ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternavn4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1790ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(1790ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1790ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(1790ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1790ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(1790ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(1790ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(1790ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1790ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(1790ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Mobilnr_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1790ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobil"
(1790ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_postadresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1790ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(1790ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(1790ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 320ms)
ScriptEvent
(1790ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn_og_ev__mellomnav"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1790ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternavn4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1790ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1790ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1790ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(1790ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1790ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Mobilnr_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1790ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_postadresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(3361ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(3361ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Skole"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(3361ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Skole2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(3361ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Skole3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
Vennligst vent...

Loader