• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Kultur - Nannestad kommunes kulturpris - forslag

Retningslinjer

§ 12 Nannestad kommunes kulturpris

a) Kulturprisen kan utdeles hvert tredje år.


b) Kulturprisen skal fortrinnsvis utdeles til Nannestad-sokninger, enkeltpersoner
eller sammenslutninger som har ytt kulturinnsats utover det vanlige i
kommunen.


c) Med kulturinnsats i denne forbindelse forstås en bred fortolkning av begrepet
kultur.


d) Forslagsrett på kandidater har alle innbyggere og sammenslutninger i
Nannestad.


e) Oppvekst og kulturutvalget innhenter forslag til kandidater og fatter vedtak
om hvem som skal tildeles prisen. Utvalget er ikke bundet til å velge
prisvinnere blant innkomne forslag.


f) Vedtak om at prisen eventuelt ikke skal utdeles fattes også av Oppvekst og
kulturutvalget.


g) Kulturprisen består i en kunstgjenstand, med følgende inngravering:
"Kulturprisen tildelt NN år...".


h) Kulturprisen deles ut av Oppvekst og kulturutvalget representert ved leder i
tilknytning til et passende arrangement.


i) Det knyttes ingen spesielle betingelser til kulturprisen i form av motytelser.


j) Kulturprisen er en ærbødig takk for utført kulturinnsats til beste for kulturlivet
i Nannestad kommune

Retningslinjer for tilskudd til idretts- og kulturformål

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader