• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Retningslinjer

Skjemautfylling

Kultur - tilskudd til drift/vedlikehold av idrettsanlegg

Retningslinjer

§7 Drift/vedlikehold av idrettsanlegg
a) Tilskudd kan gis til drift og vedlikehold av eget idrettsanlegg (ikke i
kommunalt eie/drift). Søknad til drift sendes på eget skjema og gis på
grunnlag av driftsregnskap for anlegget for siste regnskapsår.
b) Søknad om vedlikeholdstilskudd skal inneholde opplysninger om
vedlikeholdets art, med tilhørende kostnadsoverslag. Dugnad skal spesifiseres.
c) Søknadsfrist: 15. mai

Retningslinjer for tilskudd til idretts- og kulturformål


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(46ms) SkjemaService: Steg 'Retningslinjer' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Opplysninger_om_soker' generert (målt tidsbruk: 14ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Begrunnelse_for_soknad2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 14ms)
(62ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 14ms)
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(62ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 120 kontroller gjennomgått
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(78ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(78ms) skjemaRefId: 0
(78ms) ReferanseId: 0
(79ms) _brukerService.Bruker.Id: 41480
(79ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(79ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(94ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(94ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (0 objekttrær) - OK
(94ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(94ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(94ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 26ms)
ScriptEvent
(205ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader