• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Byggesak - bestilling av forhåndskonferanse

Informasjon

Informasjon om forhåndskonferansen

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der tiltakshaver og kommunen møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven.

 • For tiltak som du selv kan søke om jf. pbl § 20-4, kan du møte kommunen alene.
 • For tiltak som krever at du engasjerer et foretak til å ta seg av hele søknadsprosessen (kalt ansvarlig søker), bør du ha med deg noen fra foretaket til møtet.

Du skal på forhånd gi kommunen de opplysningene som er nødvendig for å forberede konferansen.
Følgende dokumentasjon er obligatorisk og skal sendes inn elektronisk som vedlegg i skjemaet:

 • Kartutsnitt med inntegnet tiltak
 • Skisser / tegninger av tiltaket
 • Beskrivelse av tiltaket
 • Eventuelt foto av eksisterende tiltak (bygg)

Dokumentene lastes opp på siden Vedlegg, i slutten av skjemaet. 

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(46ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Innsender' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Ansvarlig_soker' generert (målt tidsbruk: 7ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Tiltakshaver2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Ansvarlig_soker2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Tiltakseiendommen' generert (målt tidsbruk: 7ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Tiltaket' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Sporsmal_til_forhandskon' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Tidspunkt' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 17ms)
(62ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 17ms)
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(62ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 645 kontroller gjennomgått
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(78ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(78ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (60 objekttrær) - OK
(78ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer__11_siffer2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Poststed"]") på ["_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Poststed"
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Tekstboks2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobil"
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(78ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(78ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 10ms)
ScriptEvent
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer__11_siffer2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(158ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(158ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(158ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(158ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(158ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(158ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(158ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader