• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Vilt - utlån av grevlingfeller

Informasjon

Nannestad kommune låner ikke ut grevlingfeller i yngletiden (1.02 – 20.08), men unntak når grevling gjør skade eller skaden kan bli av vesentlig økonomisk betydning på avling, husdyr, skog, fisk, vann eller annen eiendom. Det skal ha vært gjennomført skadeforebyggende tiltak før fanging og avlivning. Vilkår i § 3-3 i viltforskriften skal være oppfylt.

Ved uttak skal dette rettes mot skadegjørende individ, og uttaket skal være egnet til å stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen.

Uttak av grevling skal umiddelbart etter tiltaket rapporteres til kommunen på email til postmottak@nannestad.kommune.no

Fanging og avlivning av grevling skal gjennomføres av kyndig personell. Dersom mordyr avlives i yngletiden skal avkommet om mulig også avlives.

Fallviltmanskapet i kommunen skal bevitne skaden før utlån av felle i yngletid (1.02 – 20.08). Fra og med 2021 kan fallviltmannskap bistå med fanging og avlivning etter fastsatt gebyr, dersom vilkår i § 3-3 er oppfylt.

Det er innført gebyr for bevitnelse av skaden og utlån av feller fra og med 2021.

Priser

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader